Дизајн за огласник

Category: Огласи
Креирано од: Super User

ПРОгласник претставува веб портал првенствено наменет за бесплатно објавување на огласи од најразлични типови и категории. 

На ПРОгласник можат бесплатно да се огласуваат за продавање нови и користени продукти и опрема како и да се нудат најразличен вид на услуги;

ПРОгласник Ви обезбедува можност да Вршите промоција на Вашите огласи

ПРОгласник обезбедува само техничка поддршка-услуга во вид на база на податоци преку која се внесуваат, уредуваат и пренесуваат информациите (огласите)

www.proglasnik.mk

Локација

Скопје, 1000, Р Македонија

Прашај за овој дизајн

Коментари